Náš tým

 

Odborná rada

MUDr. Rastislav Šumec, Ph.D.

Vedoucí akademického centra, Neurolog, Neurovědec, Certifikovaný učitel mindfulness

Bližší informace

MUDr. Rastislav Šumec, Ph.D. je spoluzakladatelem a vedoucím centra Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk Univerzity, neurologem ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a neurovědcem v Mezinárodním centru klinického výzkumu (FNUSA-ICRC). Dlouhodobě se věnuje výzkumu efektivity mindfulness na náladu, kognici a strukturu mozku u různých klinických a neklinických populací. Aktuálně zkoumá vliv mindfulness na klíčové mozkové oblasti pro Alzheimerovou nemoc a efektu eHealth mindfulness programu na duševní zdraví onkologicky nemocných. Absolvoval lektorský výcvik v Mindfulness-Based Cognitive Therapy v University of Oxford Mindfulness Centre, kde mu byl udělen Certificate of Competence dle kritérií MBI-TAC (level Advanced). Má také rozšířenou kvalifikaci pro učení programů Mindfulness for Life (MBCT-L), Mindfulness for Cancer (MBCT-Ca) a Mindfulness: Finding Peace in a Frantic World (M:FP). Od roku 2016 učí mindfulness na půdě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity budoucí lékaře, zdravotní sestry a psychology. 

doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Přednosta Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky LF MU

Bližší informace

doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. je klinický psycholog, psychoterapeut a gestalt-psychoterapeut. Dlouhodobě se výzkumně i klinicky zabývá tématem emočního uvědomění, regulace emocí, mindfulness a v posledních letech také tématem eHealth. Přednáší lékařskou psychologii a psychosomatiku na LF MU a částečně pracuje jako klinický psycholog na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno.

doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Docentka psychologie na Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU, Zakladatelka a koordinátorka Centra pozitivní psychologie v ČR

Bližší informace

Alena Slezáčková je docentkou psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. Mezi její dlouhodobé vědecké zájmy patří výzkum psychosociálních souvislostí duševního zdraví a psychické pohody. Aktuálně se věnuje především výzkumu protektivní role naděje u běžné i klinické populace a ověřování efektu všímavosti na duševní a tělesné zdraví. Je zakladatelkou a vedoucí Centra pozitivní psychologie v ČR (CPPC), členkou vedení Mezinárodní asociace pozitivní psychologie (IPPA), zástupkyní pro Českou republiku v Evropské společnosti pro pozitivní psychologii (ENPP) a členkou rady Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS). Je zapojena do několika mezinárodních výzkumných projektů a působí v redakčních radách pěti odborných psychologických časopisů. Je autorkou první komplexní monografie o pozitivní psychologii v českém jazyce a řady vědeckých a populárních publikací z oblasti pozitivní psychologie a psychologie zdraví.

PR tým

MUDr. Zuzana Špačková

Lékařka Psychiatrické kliniky FN Brno

Bližší informace

MUDr. Zuzana Špačková se věnuje mindfulness při péči o pacienty s hraniční poruchou osobnosti v rámci Dialektické behaviorální terapie a šíření osvěty v oblasti duševního zdraví a prevence.

Ing. Pavla Hubálková, Ph.D.

neurovědkyně, vědecká novinářka

Bližší informace

Pavla Hubálková je neurovědkyně a aktuálně působí jako vědecká novinářka na Univerzitě Karlově. O vědě a vědcích píše pravidelně i pro týdeník HROT, VědaVýzkum, Czexpats in Science a další média. V MRPN se stará o to, aby se #sciencebased mindfulness dostávalo k široké veřejnosti, ať už online nebo pořádáním nejrůznějších akcí.

Mindfulness učitelé a lektoři

Ing. Alena Lašková, MSc, MSt (Oxon)

Certifikovaná učitelka mindfulness a lektorka MBCT, Mindfulness for Life, Mindfulness: Finding Peace in a Frantic World

Bližší informace

Alena prošla výcvikem Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) na University of Exeter a University of Oxford, kde vystudovala magisterské studium v MBCT s oceněním "Distinction". Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity vede kurzy Mindfulness for Life. V roce 2023 zahajuje doktorské studium na katedře psychiatrie na University of Oxford, kde byla také vybrána jako praktikantka lektorka pro výcvik nových učitelů mindfulness. Její vášní je učit studenty medicíny, od kterých se sama učí, a studium buddhistické psychologie.

Výzkumný tým

MUDr. Monika Lekárová

Lékařka, doktorandka v oboru neurověd

Bližší informace

Monika Lékárová vystudovala všeobecné lékařství na LF MU. Momentálně pokračuje v doktorském studiu na Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky. Jejím hlavním tématem je podpora duševního zdraví onkologických pacientů. V loňském roce také zahájila svoji přípravu stát se certifikovaným lektorem Mindfulness for Life (MBCT-L) a Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression v Oxford Mindfulness Foundation.

Mgr. Zdeňka Barešová

Antropoložka, doktorandka v oboru neurověd

Bližší informace

Jsem antropoložka, studentka doktorského programu neurovědy se specializací na Psychiatrii a současně studentka Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Ve své dizertační práci a výzkumu se věnuji vlivu mobilní aplikace MindCare na duševní zdraví onkologických pacientů. Zároveň sleduji celkové změny psychologických prediktorů kvality života u pacientů, kteří aplikaci používají. Hlavní motivací, která mě k výzkumu vede, je ověřit účinky aplikace, a tím podpořit její rozšíření tam, kde může začít opravdu pomáhat.

RNDr. Dana Vigašová, Ph.D.

Doktorka přírodních věd, doktorandka v oboru neurověd

Bližší informace

RNDr. Dana Vigašová, Ph.D. sa ako člen výskumného tímu Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky Masarykovej univerzity venuje výskumu vplyvu rôznych modulov výuky v oblasti psychológie zdravia na psychobiologické koreláty stresovej odpovede u študentov všeobecného lekárstva, ako aj výskumu vhodnosti mindfulness u onkologických pacientov. Zároveň je študentkou psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.

Medzi jej ďalšie osobné záujmy patrí výskum efektu mindfulness u neurodegeneratívnych ochorení, ako aj vplyv mindfulness na seba-uvedomenie a koncept „self“.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info