Najít mindfulness učitele

Jak rozpoznat vhodného učitele mindfulness?

Našli jste na internetu nebo letáčku nabídku kurzu mindfulness a chcete se ujistit, zda je pro vás učitel, který ho vede, vhodný, a zda má k učení potřebnou kvalifikaci? Zde uvádíme několik doporučení, které pro vás mohou být při hledání odpovědi na tyto otázky užitečné.

Tato doporučení nejsou absolutními ani konečnými kritérií zaručujícími spokojnost každého zájemce o kurz mindfulness, mohou být však užitečným pomocníkem a základní oporou při prvních krocích hledání (a úspěšného nacházení) učitele mindfulness, který je vhodný právě pro vás. Doporučujeme na ně pamatovat při obeznamovaní se s jednotlivými učiteli mindfulness, ať již na jejich webových stránkách, nebo při osobním prvním kontaktu. Netřeba se bát se na tyto dotazy učitele zeptat. V naprosté většině případů by se k nim měli být ochotni vyjádřit.

 

1. Ověřte jejich výcvikovou instituci

Jak se stali mindfulness učiteli? Mají za sebou důkladný, rigorózní vzdělávací program učitelů mindfulness, trvající alespoň 12 měsíců? Kde ho absolvovali? Působí na vás tato výcviková instituce důvěryhodně?1

 

2. Ověřte jejich certifikaci

Mají ze své výcvikové instituce certifikát o tom, že jsou kompetentní učit (tzn. ne jenom certifikát o absolvováni výcviku)? Má tato instituce na svých stránkách uvedená kritéria, která učitel musel splnit, aby ho získal? Má táto instituce svůj registr lektorů, kde je jméno učitele evidováno?

 

3. Prozkoumejte jejich specializaci 

Jaké mindfulness kurzy učí, a jaké meditační praxi se sami věnují? Jaké je jejich profesní pozadí (psycholog, lékař, kouč, člen nábožensky zaměřené organizace)? Shoduje se to s vašimi zájmy?

 

4. Prozkoumejte jejich přístupnost a reference 

Je možné s nimi lehce navázat kontakt? Je možné kontaktovat jejich studenty, abyste se o nich dozvěděli více?

 

5. Vnímejte, jak se chovají k vám i ostatním 

Charakteristika dobrých učitelů zahrnuje empatii, autentičnost, soucit, srdečnost, zvídavý zájem, respekt a další.

 

6. Vnímejte to, jak mindfulness ztělesňují

Jednají, komunikují a učí všímavě? Je možné u nich rozpoznat základní postoje mindfulness, jakými jsou nehodnocení, mysl začátečníka, nelpění, přijímání, schopnost nechat být?


Reference:


Poznámky:

1 Seznam výcvikových institucí, jejichž odbornost a standardy jsou nám známé, a o jejichž kvalitu je možné se opřít (Poznámka: tento seznam není absolutní a postupem času se bude rozšiřovat):

  • Bangor University (Spojené království)
  • Brown University Mindfulness Center (U.S.A)
  • The Institute for Mindfulness-Based Approaches (Německo)
  • Oxford Mindfulness Foundation (Spojené království)
  • The Mindfulness Network (Spojené království)

Obeznámili jste se s těmato doporučeními a máte chuť oslovit konkrétní učitele, který učí v blízkosti vašeho bydliště? V tom vám rádi vypomůžeme prostřednictvím závěrečné sekce, kde nabízíme konkrétní seznam lektorů v ČR a SR:

4. Seznam učitelů mindfulness v ČR a SR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info