Najít mindfulness učitele

1. Kdo je učitel mindfulness?

Definice "učitele mindfulness", nebo " lektora mindfulness" bývají někdy poměrně široké a nejasné. Po zadání termínu do internetového prohlížeče na nás může vyskočit směs nejrůznějších nabídek od lidí se zcela odlišným profesním pozadím. Psychoterapeuti, koučové, psychologové, lékaři, inženýři, nebo učitelé meditací z různých náboženských tradic. Mindfulness kurzy jsou nabízeny na školách, v korporacích, ve zdravotnických zařízeních, v jógových studiích nebo v kavárnách.

To, že se mindfulness rozvíjí a vyučuje v nejrůznějších prostředích, je na jednu stranu v mnohém dobré a prospěšné. Na druhou stranu, pokud není dohlédnuto na udržení integrity a regulace výcviku v mindfulness učení, může lehce dojít k tomu, že kdokoliv, kdo má dobré marketingové schopnosti, může úspěšně začít učit mindfulness, i když s ní má jenom velmi málo reálných zkušeností.


Jak rozlišit, zda lidé, kteří tyto kurzy učí, jsou kvalifikováni, a co to vůbec znamená být kvalifikovaným učitelem mindfulness?

Lidé hledající kurzy mindfulness nejsou jediní, kdo si tyto základní otázky kladou. Mezinárodní sítě odborníků zaměřených na výcvik a učení mindfulness, jakými jsou International Mindfulness Integrity Network a European Associations for Mindfulness se jimi zabývají také. Experti a vůdčí osobnosti ve světě mindfulness publikovali podrobný dokument obsahující kritéria a standardy pro výcvikové instituce pro učení mindfulness, jakož i návod pro určení úrovně zkušeností lektora. I když je tento dokument výborný výchozí zdroj informací pro ty, kteří chtějí proniknout této problematiky hlouběji, pro běžného člověka hledajícího kvalitní kurz mindfulness může být poměrně náročné se v něm orientovat a prakticky ho využít.


Proč je dobré mít kvalifikovaného učitele mindfulness?

K tomu, abyste byl/a kvalifikovaný učitel, tak musíte projít odborným tréninkem, který trvá většinou dva roky, a který je veden odborníky často s více jak dvacetiletou praxí. Samotný výcvik v sobě obsahuje nejen osobní praxi a účast na meditačních ústraních (anglicky retreats), ale také hluboký vhled do jednotlivých částí mindfulness. Kvalifikovaný učitel tak dopodrobna zná a do hloubky rozumí curriculu programu (co, kdy a jak učit). Umí, například, vést reflexe po meditacích, ví, jak správně vést meditace, ale také, jak pracovat se skupinou, včetně toho, jak předcházet rizikům a umět řešit obtížné situace.

Jinými slovy, podobně, jako si člověk nevybere za lékaře někoho, koho jenom baví léčit, ale někoho, kdo má za sebou roky studia, zkušeností a licenci od lékařské komory, tak stojí za to si vybrat kompetentního mindfulness učitele, který prošel uceleným výcvikem od respektované instituce a má od ní patřičnou certifikaci. Na internetu se často potkáte s „učiteli“ mindfulness, kteří uvádějí jako svoji kvalifikaci, že se mindfulness věnují už několik let, nebo že prošli jako účastníci nějakým kurzem. Je ale velký rozdíl mít osobní zkušenost, anebo být trénovaný k tomu učit.

Proč si tedy zvolit kvalifikovaného učitele?

 • má víceletou osobní zkušenost s mindfulness
 • do hloubky zná curriculum 8týdenního programu a umí jej srozumitelně předat
 • umí vést meditace a chápe, jak je má vést
 • je schopen/a vést reflexi po meditacích a pomůže vám překonat obtíže s nimi spojené
 • dokáže dobře pracovat se skupinou
 • prochází supervizemi, dál se vzdělává a chápe, že rozvoj je nikdy nekončící proces

Mindfulness existuje na západě existuje více jak 40 let, proto je dobré si zvolit učitele, který tento obor vystudoval, a tím mít i větší jistotu, že si vyberete dobře a kvalitně.


Jak vybrat dobrého mindfulness učitele a vyhnout se těm špatným a co to vůbec znamená být učitelem mindfulness?

Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk University si klade za cíl být pro lidi užitečným průvodcem a kompasem ve světě mindfulness, a to včetně cesty za kvalitním kurzem vedeným kvalifikovaným učitelem mindfulness. Na základě našich zkušeností a znalostí nabízíme definice a klíčové informace, které mohou sloužit jako inspirace nebo návod pro ty, kteří se rozhodli svoji mindfulness praxi posunout dál:

Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk University vnímá jako učitele / lektora mindfulness toho, kdo je:

 1. Kvalifikovaný - t.j. ukončil učitelský výcvik v programu založeném na mindfulness, jakými je Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), nebo Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) v mezinárodně uznávané výcvikové instituci
 2. Naplňující zásady správné praxe, včetně pravidelné supervize u kvalifikovaného supervizora a pravidelného absolvování meditačních ústraní (angl. retreats)
 3. Všímavý - t.j. ztělesňuje kvality a postoje mindfulness v procesu svého učení, jakými je nelpění, neposuzování a schopnost otevřít se věcem jaké jsou.

Nalezení učitele mindfulness, krok za krokem

V této chvíli je z našeho pohledu nejlepší cesta k nalezení vhodného mindfulness učitele následující – ujasnit si a vědět:

 1. Proč učitele mindfulness hledáme a co od něj očekáváme?
 2. Čeho si před vstupem do jeho kurzů všímat a na co si dávat pozor?
 3. Jak ho efektivně a jednoduše najít?

Následující části této sekce webu vás budou ve všech těchto bodech krok za krokem provázet tak, aby vaše cesta za kvalitním učitelem mindfulness došla do úspěšného cíle.


Reference:


Pokračujte v čtení v další sekci:

2. Potřebuji učitele mindfulness?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info