Směrnice pro správnou praxi výuky programů založených na mindfulness

Tyto směrnice vycházejí z anglického originálu Good Practice Guidelines for Teaching Mindfulness-Based Courses (viz. referenci níže), ke kterému se Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk University hlásí a vnímá je jako doporučený standard pro mindfulness učitelé/lektory v České republice.

Tyto směrnice byly vypracovány za účelem prosazování správné praxe při výuce programů založených na mindfulness. Účelem kurzů mindfulness je zprostředkovat lidem mindfulness způsoby, které mohou pomoci s fyzickými a psychickými zdravotními problémy a náročnými životními situacemi. Tyto směrnice zahrnují sekulární programy založených na mindfulness, které se vyučují obvykle po dobu osmi týdnů.

Tyto programy jsou: informované jasnými principy; vedené mindfulness učitelem/učitelkou, resp. mindfulness lektorem/lektorkou; byly vyvinuty tak, aby byly měřitelné; mají nastavený učební plán, obvykle nejméně osm sezení s 30 - 45 minutovou denní domácí praxí, mají inkrementální vývoj a učení se na základě přímé zkušenosti; a mají jasný závazek, že budou založeny na vědeckých důkazech.

Proto programy, k nimž se tyto směrnice vztahují, zahrnují, ale neomezují se na programy uvedené v Příloze 1. 

Učitel/ka přístupů založených na mindfulness by měl/a splňovat následující:

A.    Učitelský výcvik založený na mindfulness

 1. Získání znalostí na základě osobní účasti v programu založeného na mindfulness, který učitel/učitelka bude učit, spolu s intenzivní osobní zkušeností se všemi základními meditačními praktikami daného programu založeného na mindfulness.
 2. Absolvování důkladného, rigorózního vzdělávacího programu učitelů mindfulness, nebo specifický výcvik pod dohledem supervizora/supervizorky po dobu minimálně 12 měsíců.

B.   Další výcvik nebo profesionální zázemí, které jsou vyžadovány

 1. Odborná kvalifikace v oblasti péče o duševní nebo fyzické zdraví, vzdělávání nebo sociální péče nebo ekvivalentní životní zkušenosti uznané organizací nebo prostředím, kde se výuka koná.
 2. Znalosti a zkušenosti s populací, které bude poskytován program mindfulness, včetně zkušeností s výukou, terapeutickou nebo jinou péčí o skupiny a/nebo jednotlivce, pokud tyto znalosti nevyplývali ze samotného výcviku učitele/učitelky mindfulness. Výjimkou může být výuka s pomocí kolegy/kolegyně, který/á dobře zná populaci, které bude program poskytován, a který/á má odpovídající kvalifikaci. Ten/ta by také měl/a rozumět přístupům založených na mindfulness.
 3. Pokud je poskytována MBCT (Kognitivní terapie založená na mindfulness), tak také znalost příslušných psychologických procesů, souvisejícího výzkumu a praxe založené na důkazech, pokud nejsou tyto poskytovány na adekvátní úrovni vzdělávacím programem učitelů mindfulness.
 4. Pokud je program založený na mindfulness poskytován klinické populaci, učitel má odpovídající odborný klinický výcvik.

C.    Další požadavky pro správnou praxi

 1. Závazek k osobní praxi mindfulness prostřednictvím:
  • každodenní formální a neformální praxe
  • účasti jedenkrát ročně na mindfulness meditačním ústraní, které z velké části probíhá v tichu a je vedeno učitelem / učitelkou.
 2. Prohlubování své učitelské praxe mindfulness:
  • udržování kontaktů s dalšími praktikujícími a učiteli za účelem sdílení zkušeností a vzájemnému učení se
  • a pravidelná supervize zkušeným učitelem mindfulness zahrnující:
   • příležitost k reflexi / zkoumání své mindfulness praxe a učení mindfulness.
   • získávání pravidelné zpětné vazby k výuce prostřednictvím videozáznamů, přítomnosti supervizora/supervizorky ve výuce, nebo společné výuky s ním/ní.
 3. Závazek k neustálému rozvoji učitelské praxe prostřednictvím dalšího výcviku, k aktualizaci svých znalostí prostřednictvím nejnovějších vědeckých důkazů, k nahrávání svých vyučovaných lekcí a k reflexí nad nimi, k účasti na webových fórech atd.
 4. Dodržování etického kodexu odpovídajícího profesionálnímu zázemí a pracovnímu kontextu učitele.

Příloha 1 - Seznam programů

 • Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) (Redukce stresu založena na mindfulness) (umassmed.edu/cfm)
 • Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) (Kognitivní terapie založena na mindfulness) (http://mbct.co.uk/)
 • Breathworks (Organizace Breathworks) (www.breathworks-mindfulness.org.uk)
 • Mindfulness Based Living Course (MBLC) (Žití založené na mindfulness) (mindfulnessassociation.net)
 • Mindfulness Based Childbirth and Parenting (MBCP) (Porod a rodičovství založené na mindfulness) (www.mindfulbirthing.org)
 • Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP) (Prevence relapsu založené na mindfulness) (http://www.mindfulrp.com)
 • Mindfulness Based Addiction Recovery (MBAR) (Zotavení ze závislosti založené na mindfulness) (valeriemason-john.com/mindfulnessbased-addiction-recovery)
 • Mindfulness for Life (Mindfulness pro život) (youthmindfulness.org/)
 • Mindfulness-based Cognitive Therapy for Life (MBCT-L) (Kognitivní terapie založená na mindfulness pro život) (www.oxfordmindfulness.org)

Je žádoucí, aby se učitelé méně intenzivních programů založených na mindfulness, jako je program Finding Peace in a Frantic World (Hledání klidu v hektickém světě), taky těchto směrnic drželi.

Reference: https://bamba.org.uk/wp-content/uploads/2019/06/UK-MB-teacher-GPG-2015-final-2.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info